Universum    Obs nya punkt 3!

Här bjuder jag på pdf-dokument
med tankar kring universum.
För E-post till mig, klicka här.
Åter hit från pdf-dokumenten med bakåtpil

1. Big Bang (8 sidor)
Den ledande skapelseteorin manglas till smulor.

2. De stora frågorna (9 sidor)
Jag besvarar frågorna:
- Hur stort är universum?
- Hur gammalt är universum?
- Hur uppstod universum?
- Finns det flera, parallella universum?
- Varför finns universum?

3. Mitt universum (8 sidor) NYTT!
Jag stöper om universummodellen:
- Energi, rum, gravitation, tid
- med mera