Jan Leidenhed: Startsidan

Matematik

Detta lilla urval bjuder på mina tankar kring stort och smått i matematikens värld.

Var beredd på, att mina tankar avviker från den etablerade matematikens spår, inte minst när det gäller oändliga tal/mängder. Speciellt punkt 4 utmanar etablissemanget.

4. Ny matematisk ...--> Senast detaljändrad 2020-12-12.

E-post till mig: sajten@leidenhed.se


1. Förord 2020-02-13
Kort introduktion.

2. Gränsvärden 2020-02-13
Uppstramning.

3. Talens baser och namn 2020-02-13
De flesta talen saknar namn.

4. Ny matematisk oändlighet 2020-10-25
Den axiomatiska grunden för tal ändras.

5. Fermats stora sats 2020-02-13
Ett enkelt bevis!?

6. Avslutning 2020-02-13
Just nu är det slut - men helt säker kan man inte vara.